تلفن: 09390000000 ایمیل: buyonline40@yahoo.com تلفن همراه: 09390000000 شناسه یاهو: yahoo.com
دوستان
dfgfdgwt
Discovery Ultimate Weapons

Discovery Ultimate Weapons

این فیلم که محصول شبکه دیسکاوری می باشد جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه سلاح های مدرن را به نمایش می گذارد. سلاح های مطرح شده از نظر برد عملیاتی، قدرت آتش، میزان اتوماتیک بودن و مورد امتیازدهی و مقایسه قرار میگیرد.
سلاح های بررسی شده عبارتند از :
Ultimate Weapons: AS-50 Sniper Rifle
AS-50 Sniper Rifle
Ultimate Weapons (02:35)
Ultimate Weapons: CornerShot
CornerShot
Ultimate Weapons (02:56)
Ultimate Weapons: The Matador
The Matador
Ultimate Weapons (02:18)
Ultimate Weapons: Anti-Aircraft Missle - The RBS 70
Anti-Aircraft Missle - The RBS...
Ultimate Weapons (02:23)
Ultimate Weapons: The AA-12 Semi-Automatic Shotgun
The AA-12 Semi-Automatic...
Ultimate Weapons (02:59)
Ultimate Weapons: Magpul FMG9
Magpul FMG9
Ultimate Weapons (03:00)
Ultimate Weapons: H&K MP7
H&K MP7
Ultimate Weapons (02:54)
Ultimate Weapons: FN P90
FN P90
Ultimate Weapons (03:49)
Ultimate Weapons: The M32 Grenade Launcher
The M32 Grenade Launcher
Ultimate Weapons (02:49)
Ultimate Weapons: Dillon Aero Gatling Gun
Dillon Aero Gatling Gun
Ultimate Weapons (02:12)
Ultimate Weapons: B-2 Plane
B-2 Plane
Ultimate Weapons (02:47)
Ultimate Weapons: The Beowulf
The Beowulf
Ultimate Weapons (02:14)
Ultimate Weapons: Mother Of All Bombs
Mother Of All Bombs

Ultimate Weapons (02:44)

Ultimate Weapons: KRISS Super V
KRISS Super V

Ultimate Weapons (02:42)

Ultimate Weapons: McMillan TAC-50 Sniper Rifle
McMillan TAC-50 Sniper Rifle

Ultimate Weapons (02:12)

Ultimate Weapons: LWRC SABR .308 Sniper Rifle
LWRC SABR .308 Sniper Rifle

Ultimate Weapons (02:15)

Ultimate Weapons: Barrett .416 Sniper Rifle
Barrett .416 Sniper Rifle

Ultimate Weapons (02:50)

Ultimate Weapons: The AT 4CS Rocket
The AT 4CS Rocket

Ultimate Weapons (02:51)

Ultimate Weapons: M40 Sniper Rifle
M40 Sniper Rifle

Ultimate Weapons (02:01)

Ultimate Weapons: Knight's Armament M110 Sniper Rifle
Knight's Armament M110 Sniper...

Ultimate Weapons (02:29)

Ultimate Weapons: The Javelin
The Javelin

Ultimate Weapons (02:50)

Ultimate Weapons: AC-130U Spooky Attack Aircraft
AC-130U Spooky Attack Aircraft

Ultimate Weapons (02:52)

Ultimate Weapons: The Simon
The Simon

Ultimate Weapons (02:24)

Ultimate Weapons: Virginia Class Submarine
Virginia Class Submarine
Ultimate Weapons (02:59)
Ultimate Weapons: B-52 Stratofortress
B-52 Stratofortress

Ultimate Weapons (02:36)

Ultimate Weapons: Nimitz Class Aircraft Carrier
Nimitz Class Aircraft Carrier

Ultimate Weapons (02:45)

Ultimate Weapons: Delilah Missile
Delilah Missile

Ultimate Weapons (02:38)

Ultimate Weapons: Knight's PDW
Knight's PDW

Ultimate Weapons (03:54)

Ultimate Weapons: Small Diameter Bomb
Small Diameter Bomb

Ultimate Weapons (02:46)

Ultimate Weapons: Ferfrans SOAR
Ferfrans SOAR

Ultimate Weapons (03:12)

Ultimate Weapons: LWRC M6 PSD
LWRC M6 PSD

Ultimate Weapons (02:36)

Ultimate Weapons: MK 100 Naval Gun
MK 100 Naval Gun

Ultimate Weapons (02:54)

Ultimate Weapons: Joint Direct Attack Munition
Joint Direct Attack Munition

Ultimate Weapons (02:41)

Ultimate Weapons: RPG-7
RPG-7

Ultimate Weapons (02:32)

Ultimate Weapons: Uzi
Uzi

Ultimate Weapons (03:33)

Ultimate Weapons: G36C
G36C
Ultimate Weapons (02:51)
Ultimate Weapons: Robotic Warrior - The MULE
Robotic Warrior - The MULE

Ultimate Weapons (02:56)

Ultimate Weapons: The Global Hawk
The Global Hawk

Ultimate Weapons (02:17)

Ultimate Weapons: The Fire Scout
The Fire Scout

Ultimate Weapons (02:25)

Ultimate Weapons: The VIPeR
The VIPeR

Ultimate Weapons (02:22)

Ultimate Weapons: The Crusher
The Crusher

Ultimate Weapons (02:33)

Ultimate Weapons: X-47B
X-47B

Ultimate Weapons (02:33)

Ultimate Weapons: Barrett M107 Sniper Rifle
Barrett M107 Sniper Rifle

Ultimate Weapons (03:03)

Ultimate Weapons: Unmanned High Seas Protector
Unmanned High Seas Protector

Ultimate Weapons (02:39)

Ultimate Weapons: Predator B
Predator B

Ultimate Weapons (02:31)

Ultimate Weapons: Israel's Spy Plane - The Skylark
Israel's Spy Plane - The...

Ultimate Weapons (02:14)

Ultimate Weapons: The Talisman - An Ultimate Mine
The Talisman - An Ultimate...

Ultimate Weapons (01:54)

Ultimate Weapons: Accuracy International AWSM Sniper Rifle
Accuracy International AWSM...
Ultimate Weapons (02:21)
خرید این محصول قیمت: 50000 ریال
دوستان

نظرات

تا کنون هیچ نظری درباره این محصول ثبت نگردیده است.
ارسال نظر